PostHeaderIcon Záväzná prihláška na leto 2022


Údaje o hráčovi

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Telefónne číslo:
E-mail:
Termín:
Druh tréningu:
Počet tréningov v týždni: