PostHeaderIcon Záväzná prihláška na Camp 2018

Termín:


Údaje o dieťati

Meno a priezvisko:
Vek pri nástupe na camp:
Alergie, choroby, lieky:
Veľkosť trička:Údaje o rodičovi (zákonnom zástupcovi)

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého bydliska:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa: