PostHeaderIcon Všeobecné podmienky

Podmienky nástupu na tábor:

 • úhrada poplatku za tábor v plnej výške bankovým prevodom do 5 dní od potvrdenia prijatia záväznej prihlášky, respektíve úhrada platby v hotovosti
 • dieťa by malo mať so sebou tenisovú raketu, šiltovku a náhradné oblečenie podľa potreby a počasia
 • čestné prehlásenie rodičov o zdravotnom stave dieťaťa (nie staršie ako 3 dni) a prefotená kartička poistenca (najneskôr ráno v deň nástupu na camp)

 

Storno podmienky:

 • pri zrušení účasti 5 - 14 dní pred termínom nástupu do tábora
  - 20% z uhradeného poplatku
 • pri zrušení účasti menej ako 5 dní pred nástupom do tábora
  - 50% z uhradeného poplatku
 • pri zrušení účasti v deň nástupu do tábora
  - 100% z uhradeného poplatku

V odôvodnených prípadoch zachovávame individuálny prístup a možnosť dohody o náhradníkovi.

  

Platobné podmienky:

 • poplatok za tábor v Modre v Hoteli pod Lipou vo výške 175,- € uhraďte na číslo účtu 5030835220/0900
 • poplatok za tábor v Pezinku v Sport Palace vo výške 159,- € uhraďte na číslo účtu 5030835220/0900
 • ako variabilný symbol uveďte rodné číslo dieťaťa, za ktoré poplatok uhrádzate
 • do poznámok napíšte meno a priezvisko dieťaťa, tenisový camp

 

 Prihláška

 Po prijatí prihlášky môžu nastať dve situácie:

 1. žiadaný termín bude voľný – rezervujeme Vám miesto v danom termíne (potvrdenie o rezervácii dostanete e-mailom), pričom rezervácia trvá 5 dní. Ak do tohto času neuhradítepoplatokza tábor, Vaša rezervácia bude zrušená a miesto môže byť ponúknuté niekomu inému.Pre urýchlenie procesu môžete poslať potvrdenie o úhrade poplatku na nižšie uvedený e-mail.

Do 5 dní od prijatia platby dostanete potvrdenie o zaradení do žiadaného termínu tábora e-mailom.

 1. žiadaný termín nebude voľný – bude Vám ponúknutý iný plánovaný termín prostredníctvom e-mailu.

  

Prihlášku je nevyhnutné poslať vyplnenú najneskôr 10 dní pred začiatkom campu na e-mailovú adresu: tspezinok@gmail.comalebo po dohode odovzdať osobne.

   

Kontakt:

Mgr. Štefan Bittner - vedúci campu

E-mail: tspezinok@gmail.com

Tel. č.: 0915 957 867