Kurt

Kurt je hrací dvorec, ktorý je podľa oficiálnych stanov 23,77 m dlhý a 8,23 m široký pre zápasy v dvojhre, vo štvorhre je šírka kurtu 10,97m. Sieť má pokrývať celú šírku kurtu, v strede má byť 0,914 m vysoká a na krajoch je podopieraná žrďami vo výške 1,07 m.

Pri štvorhre sú podopierajúce žrde mimo celého kurtu, v dvojhre sú na krajoch kurtu, vo štvorhrových priestoroch. Existuje viacero rôznych povrchov kurtov. Na každom z nich je rýchlosť loptičky po odrazení a veľkosť odrazu odlišná.

 

Najbežnejšie povrchy v profesionálnom tenise sú tieto:

  • antuka - najpomalší povrch, loptička po odrazení má vyšší odraz a nízku rýchlosť, najbežnejšie sú červená a zelená antuka
  • tráva - najrýchlejší povrch, loptička má nízky odraz a vysokú rýchlosť
  • tvrdý povrch (betón, asfalt, koberec) - loptička ma relatívne nízky a rýchly odraz

 

Čiary, ktoré označujú šírku kurtu, sa nazývajú základné čiary. Čiary, označujúce dĺžku kurtu, sú bočné čiary, ktoré sa ďalej delia na dvojhrové a štvorhrové. Štvorhrové sú úplne na kraji hracej plochy, dvojhrové sú tie, ktoré sú bližšie k stredu kurtu. Miesto medzi dvojhrovými a štvorhrovými bočnými čiarami sa v dvojhre považuje za aut, vo štvorhre to je súčasť hracieho poľa.

Čiary, rozdeľujúce hráčovu polovicu kurtu po šírke sa nazývajú čiary podania, vymedzujúce priestor podania, ktorý je ešte predelený stredovou čiarou na ďalšie dva priestory podania.

 

Zdroj: wikipedia