PostHeaderIcon Denný program campov

Camp v Modre v Hoteli pod Lipou

 

Pondelok

 • 8:00 - 8:30 - príchod do areálu Hotela pod Lipou v Modre
 • 8:30 - 10:30 - otvorenie tenisového campu a zadelenie do skupín, skupinový tenisový tréning organizovaný súťažnou a hravou formou spojený s pohybovými a koordinačnými cvičeniami
 • 10:30 - 12:00 - desiata, oddych v areáli hotela na čerstvom vzduchu - detské ihrisko , preliezky, hojdačky, bedminton, detské motokáry, minifutbal, spoločenské hry a pod.)
 • 12:00 - 13:00 - obed
 • 13:00 - 14:30 - prezliekanie, bazén, olovrant
 • 14:30 - 15:30 - tenisový tréning spojený s pohybovými a koordinačnými cvičeniami
 • 15:30 - 16:00 - základy športových hier podľa výberu (futbal, volejbal, basketbal, vybíjaná a pod.)
 • 16:00 - odchod domov

 

Utorok, Streda, Štvrtok

 • 8:00 - 8:30 - príchod do areálu Hotela pod Lipou v Modre
 • 8:30 - 10:30 - skupinový tenisový tréning organizovaný súťažnou a hravou formou spojený s pohybovými a koordinačnými cvičeniami, rôzne pohybové hry zamerané na špecifický tenisový pohyb
 • 10:30 - 12:00 - desiata, oddych v areáli hotela na čerstvom vzduchu - detské ihrisko , preliezky, hojdačky, bedminton, detské motokáry, minifutbal, spoločenské hry a pod.)
 • 12:00 - 13:00 - obed
 • 13:00 - 14:30 - prezliekanie, bazén, olovrant
 • 14:30 - 15:30 - tenisový tréning spojený s pohybovými a koordinačnými cvičeniami
 • 15:30 - 16:00 - základy športových hier podľa výberu (futbal, volejbal, basketbal, vybíjaná a pod.)
 • 16:00 - odchod domov

 

Piatok

 • 8:00 - 8:30 - príchod do areálu Hotela pod Lipou v Modre
 • 8:30 - 10:30 - tenisový turnaj, tenisové súťaže, spoločenské hry, bedminton, vybíjaná, pingpong, preliezky a pod.
 • 10:30 - 11:00 - desiata
 • 11:00 - 12:00 - tenisový turnaj, tenisové súťaže, spoločenské hry, bedminton, vybíjaná, pingpong, preliezky a pod.
 • 12:00 - 13:00 - obed + sladká odmena
 • 13:00 - 14:30 - prezliekanie, bazén, olovrant
 • 14:30 - 16:00 - dokončenie a vyhodnotenie turnaja, ukončenie tenisového campu, odovzdávanie tenisových certifikátov a medailí, odchod domov

Camp v Pezinku v Sport Palace

 

Pondelok

 • 8:00 - 8:30 - príchod do haly – terasa reštaurácie ŠPORT PALACE PEZINOK
 • 8:30 - 10:30 - otvorenie tenisového campu a zadelenie do skupín, skupinový tenisový tréning organizovaný súťažnou a hravou formou spojený s pohybovými a koordinačnými cvičeniami
 • 10:30 - 12:00 - desiata, oddych (areál ZŠ Fándlyho -  ihrisko žihadielko, preliezky, hojdačky, minifutbal, spoločenské hry a pod. .)
 • 12:00 - 13:00 - obed
 • 13:00 - 14:30 - tenisový tréning spojený s pohybovými a koordinačnými cvičeniami
 • 14:30 - 15:00 - olovrant
 • 15:00 - 16:00 - základy športových hier podľa výberu (futbal, volejbal, basketbal, vybíjaná a pod.)
 • 16:00 - odchod domov

 

Utorok, Streda, Štvrtok

 • 8:00 - 8:30 - príchod do haly – terasa reštaurácie ŠPORT PALACE PEZINOK
 • 8:30 - 10:30 - bazén – Pezinská plaváreň
 • 10:30 - 11:00 - desiata, oddych (areál ZŠ Fándlyho - ihrisko žihadielko, preliezky, hojdačky, minifutbal, spoločenské hry a pod. .)
 • 11:00 - 13:00 - skupinový tenisový tréning organizovaný súťažnou a hravou formou spojený s pohybovými a koordinačnými cvičeniami
 • 13:00 - 14:00 - obed
 • 14:00 - 15:30 - tenisový tréning spojený s pohybovými a koordinačnými cvičeniami
 • 15:30 - 16:00 - olovrant, spoločenské hry, bedminton, biliard, kreslenie a pod.
 • 16:00 - odchod domov

 

Piatok

  <
 • 8:00 - 8:30 - príchod do haly – terasa reštaurácie ŠPORT PALACE PEZINOK
 • 8:30 - 10:30 - tenisový turnaj, tenisové súťaže, spoločenské hry, bedminton, vybíjaná, biliard a pod.
 • 10:30 - 11:00 - desiata
 • 11:00 - 12:00 - skupinový tenisový tréning organizovaný súťažnou a hravou formou spojený s pohybovými a koordinačnými cvičeniami
 • 12:00 - 13:00 - obed polievka + grilovačka (špekáčiky a kuracie mäsko, chlieb, kečup, horčica) + sladká odmena
 • 13:00 - 14:30 - tenisový turnaj, tenisové súťaže, spoločenské hry, bedminton, vybíjaná, biliard a pod.
 • 14:30 - 16:00 - vyhodnotenie turnaja a tenisového campu, odovzdávanie tenisových certifikátov a medailí
 • 16:00 - ukončenie tenisového campu, odchod domov

Počas celého dňa je zabezpečený pre vaše deti pitný režim!