PostHeaderIcon Záväzná prihláška

Údaje o účastníkovi turnaja (hráč alebo divák)

Meno a priezvisko:
Mam záujem o:
Mam záujem o guláš z diviny: