PostHeaderIcon Doplňujúce informácie

  • maximálny počet detí v tábore je 35, minimálny počet je 15
  • v prípade väčšieho počtu v rámci jedného termínu budú deti rozdelené do skupín podľa veku a tenisových zručností
  • ak sa na rovnaký termín prihlási príliš málo alebo príliš veľa detí, bude im ponúknutý iný termín tenisového campu
  • stravovanie je zabezpečené priamo v areáli tenisových kurtov
  • Vďaka modernej tenisovej hale môžeme nerušene plniť vopred stanovený program tenisových campov počas celého týždňa, bez ohľadu na počasie (horúčavy, dážď, vietor)
  • po skončení campu budú fotografie umiestnené na internetovej stránke TŠ Pezinok
  • deti majú možnosť pokračovať s tenisom celoročne hneď na začiatku školského roka (september 2017) našej tenisovej škole.

 

Ak chcete, aby sa vaše deti počas letných prázdnin športovo zabavili, niečo nové sa naučili a spoznali nových kamarátov? Tak potom neváhajte a prihláste vaše ratolesti na náš letný tenisový camp!


Prihlášku je nutné poslať/odovdzať najneskôr 10 dní pred začiatkom campu!

Prihláška na letný tenisový camp a podmienky účasti na campe.