PostHeaderIcon Čo ponúkame

 1. Kvalitný dvojfázový tenisový tréning s kvalifikovanými trénermi, ktorí majú
  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na FTVŠ
  • platnú licenciu Slovenského tenisového zväzu
 2. Pohybovú prípravu zameranú na rôzne športy podľa výberu detí (futbal, basketbal, volejbal, vybíjaná a pod.)
 3. Počas celého týždňa budú mať vaše deti k dispozícii v pevnej tenisovej hale Sport Palace v Pezinku dva tenisové kurty, dva bedmintonové kurty a tri detské tenisové ihriská v pevnej tenisovej hale. V utorok, stredu a vo štvrtok Pezinskú plaváreň sami pre seba aj s detským bazénom. Detské ihrisko, preliezky a trávnatú plochu o veľkosti minifutbalového ihriska v areále ZŠ Fándlyho bez akéhokoľvek cestovania (samozrejme pod dohľadom našich trénerov)
 4. Náš program začína každý deň o 8:00 hod. a končí o 16:00 hod. Skorší príchod a neskorší odchod je možné individuálne dohodnúť.
 5. Počas dňa bude zabezpečený:
  • pitný režim, desiata, obed, olovrant a ovocie
 6. V posledný deň (piatok) je pripravený tenisový turnaj, grilovanie a sladké prekvapenie.
 7. Každé dieťa, ktoré sa zúčastní na tenisovom tábore Tenisovej školy Pezinok dostane tenisový certifikát a medailu.
 8. Pri nástupe na tenisový camp dostane každé dieťa tričko s logom Tenisovej školy Pezinok.
 9. Počas celého piatka budú môcť deti využívať NAFUKOVACÍ SKÁKACÍ HRAD a ELEKTRO AUTÍČKA PRE DETI !!!